Ks. Bp Jan Szarek

Ks. Bp Jan Szarek


  

Ks. Bp Jan Szarek - Biskup-Senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Urodzony 13 lutego 1936 r. w Bielsku-Białej. Uzyskał tytuł magistra teologii ewangelickiej. Ordynowany 25 września 1960 r. w macierzystym kościele w Bielsku przez ks. bpa prof. dr hab. Andrzeja Wantułę na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1962-70 pracował na parafii w Giżycku, a później w latach 1970-75 jako wikariusz diecezjalny w Bielsku, gdzie w 1975 r. został wybrany na II proboszcza. W 1979 powierzono mu funkcję Konseniora Diecezji Cieszyńskiej, a w 1980 został wybrany Seniorem Diecezji.
Od 1980 r. przewodniczył Komisji Synodalnej ds. Ewangelizacji i Misji, organizował Tygodnie Ewangelizacyjne. W 1984 r. został Radcą Konsystorza Kościoła, a także przewodniczącym Rady Opiekuńczej Diakonatu "Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Nadzorował budowę ośrodka młodzieżowego w Salmopolu k. Szczyrku i Ośrodka Wydawniczego "Augustana".
W dniu 6 stycznia 1991 r. Synod Kościoła wybrał ks. Jana Szarka Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Ksiądz Biskup jest wieloletnim Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. W 2000 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Urząd złożył w styczniu 2001 r., konsekrując swego następcę bp Janusza Jaguckiego. Jest Prezesem Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.