Spotkanie przedsiębiorców

Spotkanie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich w Giżycku 09.06.2007r Przedsiębiorcy ewangeliccy z parafii ewangelickiej w Giżycku po raz pierwszy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przygotowanym przez koordynatora Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich – SPE Władysława Wilińskiego oraz asystenta kościelnego SPE ks. Cezarego Królewicza. Spotkanie odbyło się w domu parafialnym giżyckiej parafii ewangelickiej. Przedsiębiorcy mogli zapoznać się z historią powstania SPE oraz jego obecnym działaniem. Otrzymali materiały informacyjne oraz zaproszenie do włączenia się we wspólne działanie w ramach SPE. Prowadzący spotkanie ks. Królewicz wiele uwagi poświęcił etyce ewangelickiej w odniesieniu do działalności gospodarczej, możliwościom odbywania praktyk zagranicznych oraz nagrodzie niemieckich przedsiębiorców, skupionych w stowarzyszeniu Initiative, dla wyróżniających się polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo wspomniał o współpracy SPE ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Forum Firm Miasta Radlin. Poinformował o związanej z tą współpracą nowej platformie wymiany informacji poprzez specjalną stronę internetową: www.ebazafirm.pl , gdzie można od września 2007 roku korzystać z bazy przedsiębiorców i wielu innych informacji związanych z projektami europejskimi. Na tej stronie będą zamieszczane m.in. tzw. banery reklamowe zainteresowanych firm. Po spotkaniu zrodziła się myśl o kontynuowaniu mazurskich spotkań integracyjnych dla przedsiębiorców ewangelickich w kolejnych parafiach. W związku z tym kolejne spotkanie zaplanowano w Rynie. Spotkanie rozpoczęło się i zakończyło Słowem Bożym i modlitwą. ks. Cezary Królewicz