Nabożeństwa w języku niemieckim w maju

 

Pastor Lothar Baumgard

Od 10 maja do 1 czerwca br. pastor Lothar Baumgard prowadził nabożeństwa w języku niemieckim. 


 


Pastor Lothar z żoną Ewą