Złota Konfirmacja 1 czerwca 2008

Październik 1958 r.

  Wówczas duszpasterzem był ks. Sczech. W tym roku nabożeństwo i Złotą Konfirmację poprowadził pastor Baumgard z Niemiec.

Konfirmanci w kościele