30.10.2010 obchody 100 lecia postawienia Krzyża na wzgórzu św. Brunona

30.10.2010 obchody 100 lecia postawienia Krzyża na wzgórzu św. Brunona

30 października w przed dzień Pamiątki Reformacji spotkaliśmy się na wzgórzu nad Niegocinem, aby rozpocząć wspomnienie wydarzeń z przed 100 laty, ale również zatrzymać się na modlitewnym rozważaniu. W uroczystościach wziął udział Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Mazurskiej, księża z diecezji mazurskiej, przedstawiciel z parafii partnerskiej z Kwerfurtu ks. Bernd Rudolf oraz duchowni z kościoła prawosławnego, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego. Historię Krzyża, przedstawił P. dr Robert Kempa historyk z Uniwersytetu białostockiego

który tak powiedział:

„…w sposób szczególny uczczono św. Brunona w Prusach Wschodnich w rocznicę 900-lecia jego męczeńskiej śmierci. Jak żaden inny święty, z okresu jedności chrześcijaństwa, św. Brunon w sposób spektakularny przyczynił się do wzajemnego zbliżenia protestantów i katolików na Warmii i Mazurach. Miarą tego zbliżenia było wzniesienie przez giżyckich ewangelików 30 października 1910 r., , krzyża-pomnika ku czci świętego katolickiego z napisem:
„Dzielnemu misjonarzowi niemieckiemu, który jako pionier na Mazurach z 18 towarzyszami w dniu 9 marca 1009 r. poniósł śmierć męczeńską za Chrześcijaństwo i Jego Królestwo, szlachetnemu Brunonowi z Kwerfurtu, ku chwalebnej pamięć, Kościół ewangelicki Lötzen 1910.”
Wybór symbolu nie był też przypadkowy. Nie pomnik, nie tablica lub inna forma obelisku lecz krzyż, symbol wiary w zmartwychwstałego Chrystusa. Krzyż ten urósł w świadomości mieszkańców Giżycka do rangi symbolu. Był też jedyną tego typu formą upamiętnienia św. Brunona. Krzyż był kopią krzyża św. Wojciecha ustawionego w Tenkitten. Uroczystość odbyła się z udziałem szerokich rzesz mieszkańców. Aktu poświęcenia dokonał giżycki superintendent Ernst Trinker wymawiając jakże uniwersalne i dziś słowa: „Święcę cię, wyniosły krzyżu, postawiony na tym miejscu na pamiątkę szlachetnego męża, który cierpiał i umarł za cesarza i Rzeszę, za Chrystusa i Jego Ewangelię, święcę cię w imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oby Bóg zachował cię na zawsze od złości żywiołów i zbójeckich rąk ludzkich; świadku świętej godziny, bądź i pozostań nam symbolem Bożej miłości w Jezusie Chrystusie, chichy, ale wymowny kaznodziejo wierności aż po grób; powiedz każdemu obcemu, który tu przyjdzie, by z tego miejsca oglądać nasze piękne miasto i uroki jego krajobrazu, by zapamiętał, że miłość Zbawiciela była hasłem tego męża, mów to młodym i starym, możnym i maluczkim, mów nam wszystkim ku pamięci: Większej miłości nad tę żaden nie ma, jeno gdyby kto duszę swoją położył za przyjacioły swoje.”
Słowa te w pełni oddawały intencje fundatorów. Nie chęć zawłaszczenia miejsca domniemanej śmierci, nie chęć rozwijania kultu lub upamiętnienia samego krzewiciela Ewangelii, ale przede wszystkim gorąca chęć upamiętnienia i podkreślenia jakże uniwersalnych dla chrześcijan wartości, za które gotów był ponieść męczeńską śmierć legła u podstaw tej decyzji. Tym samym zapoczątkowano najdłuższą tradycję pamięci św. Brunona z Querfurtu na Mazurach.”
Po modlitwie pod Krzyżem zgromadziliśmy się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, w którym odbyło się uroczyste nabożeństwo, koncert organowy i koncert tria smyczkowego.
 
 
 
 
W czasie nabożeństwa jak również pod krzyżem uroczystość ubogacił Chór Związku Ukraińców w Polsce oddziału Mazurskiego „Kamerton” pod przewodnictwem Wiktorii Petiuk.
 
 
Obchody zorganizowano dzięki:Urzędowi Miasta Giżycko, Centrum Animacji KOA i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku, za co serdecznie dziękujemy.