Pismo do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Milenijnego

Pismo do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Milenijnego

Pismo do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Milenijnego na wzgórzu św. Brunona na ręce Ks. Prob. Stanisława Adamowicza.  

 

 

 

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Ks. Prob. Stanisławowi Adamowiczowi za zaproszenie do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Milenijnego. Spotkanie to było idealną okazją do wytłumaczenia wszystkich nieporozumień, które stały się źródłem i pożywką dla niepotrzebnych emocji związanych z informacjami o planach przebudowy podstawy Krzyża Św. Brunona. Z satysfakcją przyjęliśmy zapewnienia, że intencją Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura nigdy nie była przebudowa krzyża, ingerencja w jego podstawę, a jedynie ustawienie pomnika w kształcie sarkofagu, oddalonego o trzy i pół metra od krzyża, jako upamiętnienie obchodów 1000 lecia męczęńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu.

Pragniemy również stanowczo podkreślić, że nie ma nieporozumienia pomiędzy Parafią Rzym.-Kat. pod wezw. Świętego Ducha Pocieszyciela, a Parafią Ewangelicko-Augsburską w Giżycku, czego dowodem było wspólne ekumeniczne nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Jednocześnie całkowicie nie rozumiemy wszystkich tych, którzy z taką lekkością i chyba całkowitym brakiem zrozumienia szermują w publicznych wypowiedziach pojęciem „wojen religijnych”.

Jako spadkobiercy fundatorów krzyża stoimy twardo na stanowisku, że wzgórze i Krzyż Św. Brunona jest własnością wszystkich mieszkańców Giżycka. Bogactwem naszego miasta była i jest jego różnorodność wyznaniowa i narodowościowa. Stąd też miejsce to powinno zachować swój uniwersalistyczny charakter i nie powinno być przedmiotem jakichkolwiek dzierżaw, podnajmów itp.

Jako Parafia Ewangelicko-Augsburska nigdy nie kwestionowaliśmy, ale popieramy i popierać będziemy ideę upamiętnienia tak wyjątkowych w dziejach miasta obchodów milenijnych. W tym sensie popieramy wrześniową przegłosowaną propozycję giżyckiej Rady Miejskiej - cyt., „ aby przy wejściu na wzgórze św. Brunona postawić głaz z tablicą upamiętniającą wydarzenia z 21.06. 2009 – obchody milenium śmierci świętego.” - i pokładamy w rękach Miasta pełne zaufanie! 

Wybór formy architektonicznej pozostanie zawsze pochodną różnych gustów, smaków, czy ideologii. Dla nas Ewangelików pomnik nigdy nie będzie przedmiotem kultu, a jedynie formą upamiętnienia postaci, czy też wydarzenia. W tym sensie każda forma klasycznie rozumianego pomnika, obelisku będzie nam bliższa, aniżeli postać uświęconego w polskiej tradycji sarkofagu. Przez 100 lat wzgórze miało tylko jeden symbol, który przykuwał uwagę odwiedzających to miejsce i jednoczył wszystkich chrześcijan. W naszym przekonaniu nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę wspaniałą tradycję kontynuować, zwłaszcza w kontekście tak bliskiej nam rocznicy.

30 października będziemy obchodzić 100-lecie postawienia krzyża na wzgórzu św. Brunona i dobrze by się stało, gdyby Komitet i władze miasta uwzględniły nasz wniosek, aby na krzyżu umieścić kopię oryginalnej tablicy, a także wersję w języku polskim o treści: „Czcigodnej pamięci odważnego niemieckiego misjonarza na Mazurach, szlachetnego Brunona z Kwerfurtu, który z 18 towarzysza-mi w dniu 9 marca 1009 roku, jako pierwszy bojownik za Chrystusa i jego królestwo poniósł śmierć męczeńską, poświęca kościół ewangelicki w Loetzen (Giżycku)1910.”

Celowym także byłoby ustawienie tablic informujących o historii św. Brunona i tego wzgórza w języku polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim.

Jako mniejszość dalecy jesteśmy od jakiejkolwiek formy narzucania swojej woli innym, rozumiemy i szanujemy mechanizmy demokracji, ale liczymy także na tę szczególną wrażliwość na głos mniejszości, która najpełniej urzeczywistnia tak bliską nam wszystkim ideę toleracji i demokracji.

Liczymy na uwzględnienie naszego głosu tak w pracach Rady Miasta, Pani Burmistrz, jak i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Milenijnego.

Z poważaniem
Rada Parafialna

Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Giżycku