Ważne daty w historii Giżycka

Ok. 1000 – Gellimdia, gród wodza Ysegupsa Leiczen, nad jeziorem Nabentine
1009 - misja chrystianizacyjna Brunona z Kwerfutu i jego męczeńska śmierć
1335-1341 – Krzyżacy wznoszą gród obecny Letzen
1366 – najazd księcia litewskiego Kiejstuta
poł. XVw. Napływ osadników z Mazowsza na obszar Wielkiej Puszczy, powstanie osady Nowa Wieś
1454 –zniszczenie zamku
1481 – parafię w Nowej Wsi obejmuje ks. Maciej z Brzostowa
1517 - początek Reformacji
1525 – likwidacja Zakonu Krzyżackiego i powstanie luterańskich Prus Książęcych
1531 – parafię ewangelicką w Nowej Wsi obejmuje pastor Piotr Cenker
1612 – książę elektor Jan Zygmunt nadaje osadzie prawa miejski, herb i nazwę Lotzen
1633 – w miejscu drewnianego kościoła ewangelickiego zostaje wzniesiona ewangelicka murowana świątynia
1657 – najazd litewsko – tatarski niszczy miasto i pustoszy okolice
1686 – pożar trawi miasto i kościół
1709 - odbudowa wieży kościelnej, w prowincji wybucha wielka zaraza, umiera ponad 800 mieszkańców miasta, w tym pastorowie Jerzy Boretius i Daniel Pessarovius.
1728 – na wieży kościoła zawieszono 3 dzwony
1765-1772 – jeziora Niegocin i Mamry połączono żeglownym kanałem
1807 – do miasta wkroczyły oddziały polskiej dywizji gen Henryka Dąbrowskiego i gen Józefa Zajączka
1812 – przez Lotzen przemaszerowała 60-tysięczna armia napoleońska
1822 - 3 kwietnia największy w dziejach miasta pożar w ciągu 3 dni strawił 75% zabudowy miasta, w tym kościół i plebanię
1826 – położono kamień węgielny pod budowę kościoła i plebanię
1827 – 16 września pastor Michael Gregorovius konsekrował nową neoklasycystyczną świątynię projektu warsztatu Karla F. Schinkla
1846 – świątynia otrzymuje nowe organy oraz trzy dzwony ”Concordia”, Marta” i Magdalena
1868 – ewangelickie siostry domu diakonis „Bethanien” uruchamiają Mazurski Dom Sierot i Zakład Wychowawczy.
1881 – rekonsekracja kościoła po kapitalnym remoncie. Świątynia otrzymała nową absydę i zakrystię, ołatrz z obrazem Pfannschmid „Zapraszający Chrystus” i ambonę
1910 – otwarcie Mazurskiego Domu Macierzystego Diakonis „Bethanien” 30 października ustawienie „Krzyża św. Brunona”
1914-1915 – działania wojenne
1920 – plebiscyt na Mazurach
1935 – przebudowa organ przez firmę „Kemper i syn”
1945-46 – kościół jest w rękach parafii rzymsko-katolickiej. Kościół został nazwany „Chrystusa Króla”
1945-1947 – wielkie wyjazdy i przyjazdy – Lotzen – Łuczany - Giżycko
1 V 1946 – staraniem ks. Emila Dawida kościół zostaje zwrócony ewangelikom i zapoczątkowuje nową historię parafii ewangelickiej w Giżycku.