Goście z parafii partnerskiej z Kwerfurtu

Goście z parafii partnerskiej z Kwerfurtu

Od 14 do17 czerwca gościliśmy 6-osobową grupę z parafii partnerskiej z Kwerfurtu. W tym czasie wzięli oni udział w ekumenicznym nabożeństwie z okazji 999-lecia śmierci Brunona z Kwerfurtu.

Zjazd Chórów 22.05.2008

"Pieśń ożywia wiarę", czyli EWANGELICKIE ŚPIEWANIE w GIŻYCKU