Święto Żniw

Święto Żniw

Tegoroczne Święto Żniw w Giżycku było obchodzone w wyjątkowo oryginalny sposób. Ze względu na to, że większość parafian żyje w rodzinach wyznaniowo mieszanych, proboszcz ks.

180-lecie kościoła ewangelickiego

180-lecie kościoła ewangelickiego

Już od prawie pięciu miesięcy miejscowa parafia ewangelicko-augsburska przygotowywała się do obchodów jubileuszu swej świątyni.

Spotkanie przedsiębiorców

Spotkanie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich w Giżycku 09.06.2007r Przedsiębiorcy ewangeliccy z parafii ewangelickiej w Giżycku po raz pierwszy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym pr

Konfirmacja 26.05.07

26.05. Konfirmacja konfirmantki

 Do konfirmacji przystąpiło siedem osób Julita Bringiewska, Paulina Osmólska, Weronika Lehmann, Aneta Ladachoska, Agata Lipowczan, Ewelina Osmólska, Emilia Sakowicz W uroczystym nabożeństwie uczestniczyła także pastor Annemarie Schuman