Obrady nowej Rady Parafialnej

Obrady nowej Rady Parafialnej

Obrady nowej Rady Parafialnej 18 stycznia 2007 roku na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Parafialnej został wybrany: Kurator Parafii w osobie p. Krystyny Nieżurawskiej, Sekretarz w osobie p. Joanny Kempy i Skarbnik w osobie p. Elżbiety Hartwig.