Święto Reformacji - Cztery Kościoły protestanckie w Giżycku wspominają Marcina Lutra

 

 Cztery Kościoły protestanckie w Giżycku wspominają M. Lutra
Po raz pierwszy w dziejach giżyckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej nabożeństwo z okazji Święta Reformacji zgromadziło wiernych czterech Kościołów protestanckich działających na terenie miasta. Oprócz przedstawicieli Kościoła luterańskiego z proboszczem ks. Krystianem Borkowskim wspólnie modlili się wyznawcy Kościoła zielonoświątkowego oraz chrześcijan baptystów i adwentystów dnia siódmego ze swoimi duszpasterzami: Wojciechem Trybkiem, Zbigniewem Miksą i Tomaszem Żelazko.
 
– Marcin Luter mówił, że Kościół musi się reformować według słowa Bożego – podkreślił we wstępie ks. Borkowski. – Musimy patrzeć na swoje życie, współczesnych chrześcijan można określić bowiem jako ani zimnych, ani gorących, czyli ani wierzących, ani niewierzących. Czy jednak takie ma być nasze chrześcijaństwo? Nie możemy się wyłącznie odwoływać do historii, lecz musimy wspomnieć wydarzenie sprzed 490 lat, kiedy 95 tez Lutra pozwoliło zacząć reformy Kościoła chrześcijańskiego. Dziś jako bracia i siostry chcemy obdarowywać się nadzieją daną nam przez Pana.
Tekst W. Albowicz