13.09.2008 - Wprowadzenie proboszcza

13.09.2008 - Wprowadzenie proboszcza

W dniu 13.09.08 pod przewodnictwem ks. bpa. Rudolfa Bażanowskiego w asyście ks. Dariusza Lika i ks. Witolda Twardzika został wprowadzony w urząd proboszcza ks. Krystian Borkowski, który dotychczas był administratorem parafii.

Procesjonalne wejście do kościoła Rady Parafialnej i duchownych

Poczęstunek w ogrodzie