18.01.2010 Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

18.01.2010 Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 Biblijny temat tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan brzmi: Wy jesteście tego świadkami„ O tym, jak ważne jest życie głosicieli słowa Bożego w jedności mówił w Wieczerniku sam Jezus Chrystus: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś(J 17, 21). W tym roku Kościoły szkockie zaprosiły nas, byśmy po raz kolejny wysłuchalisłów Jezusa Chrystus: I powiedział im: Zostało przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie z martwych. W imię Jego będzie głoszone wszystkim narodom wezwanie do opamiętania dla odpuszczenia grzechów, zaczynając od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami (Łk 24, 46-48) i abyśmy rozważali te słowa każdego dnia. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010 r. zachęca nas do rozważenia słów zapisanych w rozdziale 24 Ewangelii św. Łukasza. Znajdziemy tam historię przestraszonych kobiet przy grobie Jezusa, dwóch uczniów w drodze do Emaus czy też historię o jedenastu uczniach ogarniętych zwątpieniem i strachem. Historie te mówią o ludziach, którzy spotkali zmartwychwstałego Chrystusa i zostali wysłani, by głosić to, co widzieli. Zadanie to zostało postawione przed Kościołem przez samego Jezusa Chrystusa i to ci, którzy zostali pojednani z Bogiem i w Bogu, powinni głosić prawdę o sile zbawienia w Jezusie Chrystusie. I chociaż świadectwo Marii Magdaleny, Piotra czy też uczniów z Emaus wyrażone jest nieco inaczej, to przecież każde z nich wskazuje na zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad potęgą śmierci. Tak i Kościoły, chociaż nieraz mówią w bardzo specyficzny sposób, powinny mówić o zwycięstwie Chrystusa – zwycięstwie nie tylko nad śmiercią, ale i nad naszymi, ludzkimi podziałami.” –fragment z broszury z PRE. W naszym kościele zgromadzili się osoby z Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Grecko-Katolickiego wraz ze swoimi duszpasterzami.