06.10.2009 Dziękczynne Święto Żniw

06.10.2009 Dziękczynne Święto Żniw
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października obchodziliśmy w naszej parafii Dziękczynne Święto Żniw.   Tak jak co roku do kościoła zostały przyniesione dary ziemi, a na ołtarzu złożony chleb. W tym dniu chcemy uświadomić sobie, że jako ludzie jesteśmy wpisani w dzieło stworzenia, które Bóg powołał do istnienia. Również uświadamiamy sobie, że wszystko zostało nam podarowane, przez Boga, pomimo tego, że rościmy sobie pretensje, że wszystko należy do nas i żyjemy ułudą, że to wszystko jest naszą własnością na zawsze. W naszym dziękczynieniu wziął udział ksiądz prałat Kazimierz Gryboś z Parafii Rzymsko-Katolickiej Ducha Pocieszyciela, który zwrócił uwagę na ludzkie relacje, a przede wszystkim, że dzisiejszy człowiek w swojej pracy zapomniał o drugi człowieku i pracuje tylko dla zysku, a nie dla dobra człowieka.
 
Po dziękowaniu Bogu za dary, pracę ludzką, w kościele, zostało zaplanowane wspólne spotkanie w ogrodzie. Niestety pogoda zmieniła nasze plany i spotkaliśmy się na kawie i herbacie i przepysznych wypiekach w domu parafialnym.
 
 
 
 
 
Dzieci jednak nie wystraszyły się pogody i bawiły się w ogrodzie.
 
Święto Dziękczynne Żniw zostało zakończone, ale zawsze nam przypomina, że wpisani jesteśmy w Boże stworzenie i w Boże zbawienie.