04-03-2010 List otwarty w sprawie krzyża na wzgórzu św. Brunona

04-03-2010 List otwarty w sprawie krzyża na wzgórzu św. Brunona

Tradycja i współczesność Mazur i Giżycka nierozerwalnie związana jest z wielokulturowością, wieloetnicznością i wielowyznaniowością. Jest to wielka wartość, z której możemy i powinniśmy być dumni. Czymże by one jednak były w oderwaniu od tolerancji, zrozumienia i poszanowania innych. Dopiero taka kompozycja tworzy ów niepowtarzalny klimat, którego istnienie w Giżycku tak często podkreślamy i z którego jesteśmy i powinniśmy być dumni. Jako społeczność Ewangelików giżyckich z tym większym smutkiem i zdziwieniem przyjęliśmy informację o planach przebudowy wzgórza św. Brunona obejmującej m.in. ingerencję w samą podstawę krzyża. Że wybór takiej właśnie formy upamiętnienia dzieła i postaci św. Brunona z Kwerfurtu był jak najbardziej właściwy pokazało ostatnie stulecie. Zmieniali się mieszkańcy, zmieniały się proporcje i wielość wyznań, ale krzyż służył wszystkim i stał się autentycznym symbolem współdziałania chrześcijan w Giżycku.

Swoistym, a za razem jakże wyjątkowym ukoronowaniem tego procesu były ubiegłoroczne obchody millenijne. Potrzeba upamiętnienia tak wyjątkowych uroczystości nigdy nie budziła naszych wątpliwości. Zgłoszony w ubiegłym roku zamysł zawłaszczenia wzgórza przez jedną z parafii potraktowaliśmy jako klasyczny „wypadek przy pracy” mający swe źródła w atmosferze podniosłości i towarzyszącego temu uniesienia. Z tym większym uznaniem przyjęliśmy decyzję Rady Miejskiej dążącej do zachowania uniwersalistycznego charakteru wzgórza. Ta myśl przyświecała także naszym pradziadom, którzy przed stu laty postanowili ufundować ów krzyż, dar giżyckich ewangelików dla mieszkańców Giżycka.
Ten fakt daje nam szczególne historyczne i moralne prawo, ale także i obowiązek stania na straży tych wartości. Z zażenowaniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, iż bez jakiejkolwiek formy konsultacji próbuje się przeforsować projekt przebudowy krzyża, która w naszym przekonaniu zmierza jednoznacznie w kierunku stworzenia nowego miejsca kultu religijnego jednego z wyznań. Tego typu działania stoją w sprzeczności nie tylko z ideą, która przyświecała fundatorom krzyża, ale także z dotychczasową tradycją wzgórza i krzyża św. Brunona i stąd też nie mogą liczyć na nasze poparcie.
Chcąc wyeliminować w przyszłości podobne inicjatywy prosimy o wszczęcie przez Miasto Giżycko procedury zmierzającej do wpisania krzyża do rejestru zabytków i objęcie go prawną ochroną. W kontekście zbliżających się obchodów 100-lecia ustawienia krzyża prosimy o przygotowanie i ustawienie przy ul. św. Brunona wielojęzycznych tablic informacyjnych, które przybliżą odwiedzającym tak historię wzgórza, jak i postać męczennika.
Z poważaniem
Rada Parafialna
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku