Koło Pań

Koło Pań

23.02. Koło Pań Spotkanie z p. Matyldą z Austrii i ks. Wojciechem Froehlichem z Parafii w Słupsku. Przedstawienie pracy diakonijnej na terenie Austrii.