22.01.2009 - Ekumeniczne nabożeństwo

22.01.2009 - Ekumeniczne nabożeństwo

22 stycznia 2009 r. w Giżycku odbyły się w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan ekumeniczne uroczystości związane z milenium męczeńskiej śmierci pierwszego misjonarza tych ziem - Brunona z Kwerfurtu.

Uroczystości rozpoczęły się w sanktuarium św. Brunona w Giżycku mszą św., której przewodniczył Abp Wojciech Ziemba - metropolita warmiński. Słowo wprowadzające wygłosił włodarz Diecezji Ełckiej - Bp Jerzy Mazur. Słowa pozdrowienia przekazał Bp Tadeusz Pikus - przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu przy Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Krystian Borkowski - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku odczytał list z pozdrowieniami od Bp Kościoła Janusza Jaguckiego. Kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Mazurskiej - Bp Rudolf Bażanowski.
Wieczorem ekumeniczne nabożeństwo Słowa zgromadziło w ewangelickim kościele wielu dostojnych gości i wiernych z różnych Kościołów z terenu Giżycka i okolic: 
Obecni byli m.in. z Kościoła rzymskokatolickiego: metropolita warmiński - Abp Wojciech Ziemba, metropolita białostocki - Abp Edward Ozorowski, który wygłosił kazanie, Biskup Ełcki Jerzy Mazur, Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz, przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu przy Konferencji Episkopatu Polski - Bp Tadeusz Pikus, który również tu wygłosił słowo pozdrowienia, Bp pomocniczy z Łomży Tadeusz Bronakowski, Bp senior z Łomży Tadeusz Zawistowski, Bp pomocniczy z Ełku Romuald Kamiński oraz wielu kapłanów. Obecni byli duchowni z innych Kościołów: prawosławnego, grekokatolickiego, ewangelicko-metodystycznego, Adwentysów Dnia Siódmego. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in.: wojewoda podlaski, wicewojewoda warmińsko-mazurski, przewodniczący Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, burmistrz Giżycka i starosta giżycki. Bp Rudolf Bażanowski powitał przybyłych na ekumeniczną modlitwę. Ks. Bogusław Juroszek z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach przedstawił temat Tygodnia Modlitw "Aby byli jedno w Twoim ręku" oraz temat dnia "Chrześcijanie wobec choroby i cierpienia". Ks. Jerzy Fidura z Kościoła rzymskokatolickiego omówił istotę nabożeństw ekumenicznych w nawiązaniu do 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. Liturgię prowadzili: ks. Krystian Borkowski i ks. Marcin Pysz z parafii ewangelicko-augsburskiej w Piszu: 
a Słowo Boże czytali duchowni z różnych Kościołów: 
Modlitwę powszechną prowadzili konfirmanci i parafianie. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Giżycka pod kierownictwem Bogusława Macha. 
Na zakończenie błogosławieństwa udzielili wszyscy biskupi.

Tekst : Ks. Bp Rudolf Bażanowski