19.05.13 Konfirmacja

19.05.13 Konfirmacja

W dniu święta Zesłania Ducha Świętego w naszym kościele odbyła się uroczystość Konfirmacji. Przez dwa lata konfirmanci przygotowywali się do tej uroczystości potwierdzenia i wyznania swojej wiary. W tym roku do konfirmacji przystąpiło trzech konfirmantów i jedna konfirmantka: Krystian Jarko, Hubert Bolsewicz, Paweł Walter, Klaudia Marzec. Podczas uroczystego nabożeństwa dla konfirmantów zaśpiewał chór parafialny. W uroczystości wzięła również udział Pani Pastor z Niemiec Elisabeth Schnaeider Boklen, która prowadzi nabozeństwa w języku niemieckim.