15-18.09.2008 - Międzynarodowa konferencja

15-18.09.2008 - Międzynarodowa konferencja

W dniach 15-18 września 2008 r. w Wilkasach odbył się Międzynarodowy Kongres Specjalistyczny: Mieszkać w Europejskim Domu: Dom wielu mieszkań - Europa w drodze do włączenia. Kongres rozpoczął się ekumenicznym nabożeństwem w kościele ewangelickim.    

 

Każdy dzień kongresu rozpoczynał się modlitwą, którą prowadzili księża różnych wyznań

Głównym tematem była inkluzja w społeczeństwie z ludźmi upośledzonymi i zdrowymi