06.05.2012 Wprowadzenie Rady Parafialnej

06.05.2012 Wprowadzenie Rady Parafialnej

W listopadzie 2011r. została wybrana w obecności Biskupa Diecezji ks. Rudolfa Bażanowskiego nowa Rada Parafialna. Zgromadzenie Parafialne wybrało p. Krystynę Nieżurawską, p. Joannę Kempe, p. Manfreda Cantopa, p. Wernera Lange, p. Tadeusza Murawskiego, p. Stanisława Puciłowskiego. W maju 2012 roku w czasie nabożeństwa wybrani radni zostali wprowadzeni przez Biskupa Diecezji. Proboszcz Parafii podziękował obecnej Radzie za wspólną wspólpracę, a wszczególności podziękowano p. Ewie Madej, p.Elżbiecie Hartwig i p.  Jerzemu Albowiczowi, którzy przez kilka kadecji tworzyli Radę Parafialną.