04.03.2012 Światowy Dzień Modlitwy

04.03.2012 Światowy Dzień Modlitwy

W tym roku wspólnie z wyznawzami Kościoła Rzymskokatolickiego została przygotowana wspólna modlitwa Światowego Dania Modlitwy. Przez dwa tygodnie panie z trzech parafii spotykały się na plebani, aby opracować liturgię, którą przygotowały kobiety z Malezji. Tematem tegorocznych modlitw była sprwiedliwość "Niech zapanuje sprawiedliwość". Do tej modliwty zangażował się chór naszej parafii, który przygotował pieśni i uczył śpiewać je podczas modlitwy. W modlitwie wzieli również udział duchowni proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. Piotr Butrymowicz i proboszcz parafii ewangelickiej ks. Krystian Borkowski.

 

Kiedy porusza się temat sprawiedliwości to pojawia się przeciwieństwo mianowicie niesprawiedliwość, a to temat jak rolka papieru toaletowego długi w różne kolory i zapachy. …

1. każdemu to samo – czyli pogląd zakładający, że wszyscy członkowie społeczności powinni być traktowani jednakowo, niezależnie od jednostkowych uwarunkowań. W praktyce zaprzeczenie zasady sprawiedliwości społecznej ze względu na utopijny charakter.

2. każdemu według jego zasług – każdy członek społeczności powinien być traktowany według swoich zasług. To kryterium należy do subiektywnych, rodzi się bowiem pytanie: jak owe zasługi mierzyć?

3. każdemu według jego dzieł – pod uwagę brane są efekty działalności jednostki, których wartość utożsamia się najczęściej z ich wartością wymienną, a nie wkład pracy. Jest to kryterium pragmatyczne, jego stosowanie w praktyce przyczynia się do wykształcania elit gospodarczych. W tym ujęciu nie są uwzględniane naturalne uwarunkowania jednostki, które wpływają na efektywność jej pracy.

4. każdemu według potrzeb – jest to zasada oparta na poczuciu solidarności, zakłada równość w zaspokajaniu przynajmniej podstawowych potrzeb jednostki. Znajduje zastosowanie w prawodawstwie socjalnym i koncepcjach państwa opiekuńczego, prowadzi jednak do problemów wynikających ze zróżnicowania

potrzeb oraz kwestii ich finansowania.

5. każdemu według pozycji – kryterium arystokratyczne, wywodzące się z koncepcji hierarchicznej budowy społeczeństwa. Zakłada dystrybucję dóbr według pozycji społecznej. 

Które z kryteriów jest najlepsze? Z jaką formą sprawiedliwości się spotykam

Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie znamy to powiedzenie z filmie „Sami swoi”.

Nie godzimy się na niesprawiedliwość.

Jesteśmy w czasie wielkiego postu, czas pasyjny - pozbycia się niesprawiedliwości swojej zob. Am 5

Możemy wymieniać i wytykać niesprawiedliwość cudzą, ale to może spowodować, że nasycimy się ową niesprawiedliwością i już nie będziemy łaknącymi i pragnącymi. A Pan Jezus powiada błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, błogosławienie, którzy są w stanie pragnienia i łaknienia.

Bądźmy łaknący i pragnacy

 

„SPRAWIEDLIWOŚĆ

Prof. Annie Świderkównie

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka

gdyby wszyscy byli silni jak konie

gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości

gdyby każdy miał to samo

nikt nikomu nie byłby potrzebny

Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością

to co mam i to czego nie mam

nawet to czego nie mam komu dać

zawsze jest komuś potrzebne

jest noc żeby był dzień

ciemno żeby świeciła gwiazda

jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza

modlimy się bo inni się nie modlą

wierzymy bo inni nie wierzą

umieramy za tych co nie chcą umierać

kochamy bo innym serce wychłódło

list przybliża bo inny oddala

nierówni potrzebują siebie

im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich

i odczytywać całość.” - ks. Twardowski